Dom zakonny Księży Misjonarzy Saletynów
w Mysłowicach

- Nasza posługa -

REKOLEKCJE

 • adwentowe i wielkopostne
 • szkolne dla dzieci i młodzieży
 • dla rodzin
 • powołaniowe
 • dla osób duchownych i zakonnych
 • o tematyce związanej z objawieniem Matki Bożej w La Salette
 • kazania odpustowe
 • triduum przed uroczystością odpustową

MISJE

 • misje parafialne
 • przygotowujące do Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i intronizacji Serca Jezusowego,
 • dla rodzin
 • powołaniowe
 • dla osób duchownych i zakonnych

OSOBY ZAKONNE

 • dni skupienia
 • spowiednictwo

ZASTĘPSTWA

Po wcześniejszym uzgodnieniu i odnotowaniu w terminarzu, pomagamy w bieżącym funkcjonowaniu Parafii:

 • w ciągu roku
 • w czasie wakacji

- Wspólnota zakonna -

ks. Władysław Pasiut MS

przełożony wspólnoty, superior, misjonarz

Pod władzą przełożonego, wspólnota zakonna tworzy jedno ciało i odpowiada za styl swego życia zakonnego i za swoje apostolstwo. (Por. Reguła 27K)

ks. Piotr Ciepłak MS

rezydent

 

ks. Jerzy Makul MS

dyrektor Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

Koordynuje funkcjonowanie Funduszu, którego celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

ks. Jan Ożóg MS

rezydent

 

- Kontakt -

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów

DOM ZAKONNY

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 33
41-409 Mysłowice-Krasowy

REGON: 273902283
NIP: 222-089-43-02

tel.: +48 32 225 11 21
Email: krasowy@saletyni.pl

Nr rachunku:

88 1600 1055 1848 7248 5000 0001

Zapraszamy do lektury: